ден.
Нова
Веќе внесена
Внесувањето на трансакциска сметка е задолжително доколку трудот не е бесплатен за да може Дисциплина да ги префрли уплатените средства од купениот труд.
Прикачување на демо од вашиот труд е задолжително. Ве молиме одберете ги страните од вашиот труд кои сакате да се прикажуваат и како .pdf документ прикачете го како демо. (Вообичаено се прикачуваат насловна страна, апстракт и содржина.)
Се прикачува...
request "Could not execute SQL query" SELECT `trudovi`.*, COUNT(`orders`.id) as brSimnuvanja FROM `trudovi`, `order_detail`, `orders` WHERE `trudovi`.id_trud=`order_detail`.productid AND `order_detail`.orderid=`orders`.id AND `orders`.status=1 AND `trudovi`.id_korisnik=
Наслов Автор Цена (ден.) Трансакциска сметка Демо Превземања Измени