GANDHI COMMITTEE FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA
25.02.2019

Sense of Gandhi Committee and Gandhi Project

 

           In the present situation of the great heritage of non-violence, the meaning of our Gandhi Committee and project is to focus o­n the intrinsic historical significance of the Gandhi non-violence heritage in different spheres and areas and find ways to master and use it to neutralize the dangers of forgetting it. Our GC is an innovative attempt to understand the pinnacle of non-violence and find ways to master the "greatest force/energy of non-violence" for all peoples in the name of their global peace, survival and prosperity. GC puts and tries to find scientific answers to relevant questions: Why is Gandhi's nonviolence the pinnacle of world achievements and wealth? Why is nonviolence not understood, unattainable and unused? Why is nonviolence the salvation and survival of humanity? How can it be understood and used by humanity? These and similar questions constitute the intellectual tasks of the new generations of our century.

           The anniversary of Gandhi is a wonderful, beautiful occasion to start in a new way to pose such fundamental questions and to offer innovative fundamental answers for them, formulated as a first approximation in our project for discussion during the week.

 

Smisao Gandhijevog odbora i Gandhi projekta

 

          U sadašnjoj situaciji velike baštine nenasilja, smisao našeg Gandhijevog odbora i projekta je da se usredotočimo na unutarnje povijesno značenje gandhijeve nenasilne baštine u različitim sferama i područjima i nađemo načine da ovladamo i koristimo je neutralizirati opasnosti od zaborava. Naš GC je inovativni pokušaj razumijevanja vrhunca nenasilja i pronalaženja načina da se ovlada "najvećom silom / energijom nenasilja" za sve narode u ime njihovog globalnog mira, opstanka i prosperiteta. GC postavlja i pokušava pronaći znanstvene odgovore na relevantna pitanja: Zašto je Gandhijeva nenasilje vrhunac svjetskih dostignuća i bogatstva? Zašto nenasilje nije shvaćeno, nedostižno i neiskorišteno? Zašto je nenasilje spasenje i opstanak čovječanstva? Kako ga čovječanstvo može razumjeti i upotrijebiti? Ova i slična pitanja predstavljaju intelektualne zadatke novih generacija našeg stoljeća.

             Obljetnica Gandhija je divna, lijepa prigoda za početak na novi način postavljanja takvih temeljnih pitanja i za pružanje inovativnih temeljnih odgovora za njih, formuliranih kao prva aproksimacija u našem projektu za raspravu tijekom tjedna.

Link:

ПРИЈАТЕЛИ